Klachtenregeling Bij accountants en juristen b.v.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen dat u alle fouten hoeft te accepteren. Als u een klacht of opmerking heeft of vindt dat u recht heeft op herstel van een fout, dan horen wij dat graag. Dan kunnen wij onze fout eventueel herstellen en ervan leren om de klacht in de toekomst te voorkomen.

Het melden van een klacht

U kunt uw klacht mondeling, schriftelijk of per e-mail melden.

Mondeling

U neemt contact op met uw accountant manager. Of u belt met ons hoofdkantoor: 0252-628165.
U wordt doorverbonden met de juiste persoon.

Schriftelijk

U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken via:
Het contactformulier op onze website: www.bij-accountants.nl/contact
E-mail: klachten@bij-accountants.nl

Per brief:
Bij accountants en juristen b.v.
O.v.v. ‘Klacht’
Luzernestraat 15
2153 GM Nieuw-Vennep
Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:
  • Uw bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mail adres;
  • Een duidelijke omschrijving van de klacht;
  • De naam van het kantoor en/of medewerker tegen wie de klacht zich richt;
  • De reden waarom u de klacht indient;
  • Wanneer de klacht ontstond (datum);
  • Omstandigheden en/of aanleiding van de klacht;

Bij Accountants en Juristen B.V. behandelt uw klacht/opmerking als volgt:
  • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen of de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.
  • Als wij in eerste instantie kunnen volstaan met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht, uw klacht afhandelen.
  • Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie of welke afdeling u te maken heeft.
  • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dit niet direct mogelijk is, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht wel afgehandeld kan worden.
Als uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, dan kunt u ook dat kenbaar maken door een e-mail te sturen aan klachten@bij-accountants.nl o.v.v. ‘klacht niet behandeld conform werkwijze’.